Tropy do Kyrie w Graduale Romanum (Tropen zum Kyrie im Graduale Romanum )

112,00 

Zbiór dawnych tropów gregoriańskich do śpiewów Kyrie zamieszczonych Graduale Romanum.

Wstęp, przypisy i tłumaczenia tekstów w języku niemieckim. 

Data wydania: 2011
Stron: 112
Format: 14,8 x 21 cm
Oprawa: twarda

Brak w magazynie

Choć nadal poszczególne śpiewy Kyrie w Graduale Rzymskim zawierają pierwsze słowa tropów jako swoiste tytuły, to jednak od czasów Soboru Trydenckiego wykonywanie samych tropów w zasadzie zanikło.

W ramach zmian liturgicznych po Soborze Watykańskim II księga Ordo Cantus Missae z 1972 ponownie otworzyła liturgię rzymską na tropy.

Quando Kyrie cantatur ut pars actus paenitentialis, singulis acclamationibus brevis tropus praeponitur.

Niniejsza publikacja opracowana przez Antona Stingla otwiera ponownie skarbiec dawnych melodii i tekstów tropów do Kyrie.

Autor: Anton Stingl junior (ur. 1940 r.) w 1988 roku założył zespół Choralschola Freiburg. W latach 1994-2006 prowadził scholę Katedry Najświętszej Marii Panny we Fryburgu Bryzgowijskim. Swoją wiedzę w zakresie semiologii gregoriańskiej zgłębiał na kursach prowadzonych przez Godeharda Joppicha.

Od 2007 roku współtworzy publikacje na temat śpiewu gregoriańskiego. Od 2010 roku jest członkiem grupy rekonstrukcyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego.